5 λεπτά με την Έμιλυ Σωτηρίου

5 λεπτά με την Έμιλυ Σωτηρίου

 

  1. Περιέγραψε μας την καθημερινότητά σου στην εργασία σου.

 

Στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ασχολούμαι με την εξέταση ατομικών προσφυγών που προέρχονται από την Κύπρο. Κάθε δικηγόρος στο Δικαστήριο έχει τη δική του λίστα υποθέσεων και είναι υπεύθυνος για το χειρισμό αυτών των υποθέσεων σε όλα τα στάδια της διαδικασίας, από την εξέταση της συμμόρφωσης της υπόθεσης με τις προϋποθέσεις του παραδεκτού που επιβάλλει η Ευρωπαϊκή Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, μέχρι εξέταση σύνθετων προσφυγών και τη συγγραφή αποφάσεων υπό την επίβλεψη έμπειρων δικηγόρων και των δικαστών του Δικαστηρίου.  

 

Το Δικαστήριο διατηρεί ένα ιδιαίτερα ανθρωποκεντρικό περιβάλλον εργασίας έτσι έχω τη δυνατότητα να καθορίζω την καθημερινή μου εργασία ανάλογα με τις ανάγκες των υποθέσεων που μου ανατίθενται. Κατά βάση προσπαθώ να ξεκινώ τα πρωινά μου με μια ώρα αδιάκοπτης εργασίας, πριν δηλαδή απαντήσω σε τηλεφωνήματα, e-mails, ή αλληλογραφία, για να διεκπεραιώνω ή να θέτω τα θεμέλια για την πιο σημαντική εργασία της ημέρας. Κατόπιν αναλαμβάνω να μελετήσω την πρόσφατη νομολογία του Δικαστηρίου αλλά και των Κυπριακών Δικαστηρίων, στοιχεία απαραίτητα για την εξέταση των υποθέσεων που υποβάλλονται στο Δικαστήριο. Έπειτα συνεχίζω με την εξέταση των υποθέσεων που μου έχουν ανατεθεί.

 

  1. Πως αποφάσισες ότι ήθελες να γίνεις δικηγόρος;

 

Αρχικά επέλεξα την δικηγορία ως μέσο για την προώθηση θετικών αλλαγών στη κοινωνία – κάτι το οποίο αποδεικνύεται ιδιαίτερα δύσκολο αλλά όχι ακατόρθωτο. Έβρισκα πάντα ενδιαφέρον στον τρόπο που θα μπορούσε μια συζήτηση να αναπτυχθεί με διαφορετικά επιχειρήματα. Στο σχολείο απολάμβανα μαθήματα όπως η ιστορία, αγγλική λογοτεχνία κλπ, που είχαν να κάνουν με την έκθεση ιδεών και την ανάλυση. Όλα τα πιο πάνω συνέτειναν στην επιλογή μου.

 

  1. Πόσο εύκολο ήταν να βρεις δουλειά αφότου αποφοίτησες από το πανεπιστήμιο;

 

Η εξεύρεση εργασίας ήταν αρκετά εύκολη εφόσον για την άσκηση του δικηγορικού επαγγέλματος στην Κύπρο, απαιτείται ένα διάστημα πρακτικής άσκησης μετά την απόκτηση του πτυχιακού τίτλου, προκειμένου να αποκτηθεί η δικηγορική άδεια άσκησης επαγγέλματος. Αυτό το διάστημα μεταφράζεται σε 12 μήνες πρακτικής άσκησης σε δικηγορικό γραφείο ή στο γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα.

 

Οι σπουδές μου σε πανεπιστήμια της Αγγλίας καθώς και η παράλληλη εργασία μου ως βοηθός  έρευνας τον Δρ. Κώστα Παρασκευά - καθηγητή στο Πανεπιστήμιο Κύπρου - διευκόλυναν στην εξεύρεση εργασίας μετά την αποφοίτηση μου. Μετά την απόκτηση της δικηγορικής άδειας άσκησης επαγγέλματος συνέχισα να εργάζομαι στη δικηγορική εταιρεία όπου είχα διεκπεραιώσει την άσκηση μου.

 

  1. Πως επηρέασε η τρέχουσα κατάσταση με την επιδημία του Covid-19 τη δουλειά  σου;

Ενόψει της τρέχουσας κατάστασης το Δικαστήριο εφάρμοσε το σύστημα τηλεργασίας για όλο το προσωπικό του, έτσι για τρείς περίπου μήνες εργάστηκα από το σπίτι με πρόσβαση στο σύστημα του Δικαστηρίου.

Παράλληλα, λόγω της επιδημίας του Covid-19, αντιλαμβανόμενο τις δυσκολίες που μπορεί να αντιμετώπιζαν οι αιτητές ή άλλοι εμπλεκόμενοι σε μια υπόθεση, αποφάσισε την αναστολή  διάφορων προθεσμιών που εφαρμόζει υπό κανονικές συνθήκες.

 

  1. Τι αλλαγές έγιναν στα πρωτόκολλα ασφαλείας στη δουλειά σου λόγω του Covid-19;

 

Το Δικαστήριο έκανε αρκετές αλλαγές στα πρωτόκολλα ασφαλείας του. Για παράδειγμα, προμήθευσε όλους σους εργαζόμενους του με μάσκες τις οποίες πρέπει να φέρουν κατά τις διακινήσεις τους εντός του κτηρίου. Παράλληλα, εγκατέστησε σε όλες τις εισόδους αντισηπτικά χεριών ενώ προμήθευσε όλους τους εργαζομένους με ατομικά αντισηπτικά. Η καφετέρια και το εστιατόριο του Δικαστηρίου έκλεισαν προσωρινά, ενώ έγιναν διευθετήσεις ώστε να βρίσκεται μόνο ένας δικηγόρος σε κάθε γραφείο.

Επίσης, η είσοδος στο κτήριο του Δικαστηρίου επιτρέπεται πλέον μόνο για τους εργαζόμενους και οποιεσδήποτε επισκέψεις στο Δικαστήριο αναστάληκαν. Ακροάσεις υποθέσεων του Τμήματος Ευρείας Σύνθεσης διεξάγονται προς το παρόν διαδικτυακά.

 

 

Developed By: Dynamic Works|Powered By: EasyConsole CMS