Πραγματοποιήθηκε σήμερα αφιέρωμα για τη Μικρασιατική Καταστροφή

Πραγματοποιήθηκε σήμερα αφιέρωμα για τη Μικρασιατική Καταστροφή

Πραγματοποιήθηκε σήμερα αφιέρωμα για τη Μικρασιατική Καταστροφή. Μια εκδήλωση με εικόνες κι αρώματα της Σμύρνης, που ήταν κάποτε Ελλάδα...που αν την επισκεφθεί κανείς σήμερα, ακόμη "μυρίζει" Ελλάδα. Συγχαρητήρια στην καθηγήτρια και στους μαθητές του Xenion High School για την εξαιρετική εκδήλωση που μας παρουσίασαν.


#xenioneducation
#xenionfamily
#xenionstudents

 xenionstudents
 xenionstudents
 xenionstudents
 xenionstudents

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. We use cookies for proper website navigation and function and for statistical and analytical purposes. You can select the cookie categories that you would like to manage through the Cookies Settings at any time. Please configure your Cookies Settings before proceeding. To learn more, please read our Cookies Policy