Ακαδημία Ρομποτικής - Πανεπιστήμιο Frederick

Ακαδημία Ρομποτικής - Πανεπιστήμιο Frederick

“The capacity to learn is a gift; the ability to learn is a skill; the willingness to learn is a choice!” - B. Herbert

Thank you to Frederick University Cyprus Robotics Academy

Well done Xenion Robotics Team!


#xenioneducation
#roboticsatxenion
#furthertraining
#CPDtraining

 Ακαδημία Ρομποτικής - Πανεπιστήμιο Frederick
 Ακαδημία Ρομποτικής - Πανεπιστήμιο Frederick
 Ακαδημία Ρομποτικής - Πανεπιστήμιο Frederick
 Ακαδημία Ρομποτικής - Πανεπιστήμιο Frederick
 Ακαδημία Ρομποτικής - Πανεπιστήμιο Frederick