Ακαδημία Ρομποτικής - Πανεπιστήμιο Frederick

Ακαδημία Ρομποτικής - Πανεπιστήμιο Frederick

“The capacity to learn is a gift; the ability to learn is a skill; the willingness to learn is a choice!” - B. Herbert

Thank you to Frederick University Cyprus Robotics Academy

Well done Xenion Robotics Team!


#xenioneducation
#roboticsatxenion
#furthertraining
#CPDtraining

 Ακαδημία Ρομποτικής - Πανεπιστήμιο Frederick
 Ακαδημία Ρομποτικής - Πανεπιστήμιο Frederick
 Ακαδημία Ρομποτικής - Πανεπιστήμιο Frederick
 Ακαδημία Ρομποτικής - Πανεπιστήμιο Frederick
 Ακαδημία Ρομποτικής - Πανεπιστήμιο Frederick

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. We use cookies for proper website navigation and function and for statistical and analytical purposes. You can select the cookie categories that you would like to manage through the Cookies Settings at any time. Please configure your Cookies Settings before proceeding. To learn more, please read our Cookies Policy