Little Van Gogh Artists

Little Van Gogh Artists

Τα παιδιά της προδημοτικης τάξης έμαθαν για τα έργα του διάσημου Ζωγράφου Vincent Van Gong και ζωγράφισαν τις δικές τους αμυγδαλιές.

Our preschool were introduced to the artist Van Gogh! Children enjoyed very much recreating the famous blossom tree painting.

#XenionEducation #XenionPreschool #aimhigh #vangogh

Little Van Gong Artistcs