Life outside the city

Life outside the city

Μάθημα Νέων Ελληνικών - Junior School, Στ' Τάξη: Ενότητα 7 «Η ζωή έξω από την πόλη». Παρουσιάζουμε και διηγούμαστε πληροφορίες για ένα γεγονός που συνέβη.

Modern Greek Lesson - Junior School Year 6: Unit 7 "Life outside the city". We present and give information about an incident.

#onlinelessons #elearning #xenioneducation

Life outside the city