Robotex 21 (Cyprus)

Robotex 21 (Cyprus)

Congratulations to the following students who participated in the Pancyprian Robotics Competition - Robotex 21 (Cyprus) LEGO SUMO - which is annually organised by the Cyprus Computer Society

Year 2
Lysi Aimilia
Karousou Eleni Ioanna
Michael Yiannis
Kosma Adamos
Year 3
Kalogirou Theodoulos
Theophanous Paraskos
Economou Marios
Spasov Marian
Katsiaris Kyriakos
Year 4
Loizou Kyriakos
Pakkoutis Andreas
Christofi Giorgos
Panayiotou Andreas
Year 6
Kefalas Georgios
Alexandrou Marinos
Year 7
Sotiriou Yiannis
Vasiliou Giorgos

#knowledgeisfreedomandpower

#xenionhighschool

#xenionspirit

#xenioneducation

#xenionfamily

#xenionstudents

#younglearners

#xenionleads

#xenioninspires

#thinkingahead

#aimhigh

#xenionlove