Build your own Volcano

Build your own Volcano

Geography Project: Build your own Volcano!

Εργασία στο μάθημα της Γεωγραφίας: Φτιάξτε το δικό σας Ηφαίστειο!

#xenioneducation
#xenionlove
#xenionhighschool
#thinkingahead
#xenionstudents
#buildyourownvolcano
#geographylesson
 

Volcano
Volcano